Om os

Det kan være forbundet med mange psykiske belastninger for forældre at få et barn med et handicap eller en alvorlig sygdom, men også det nærmeste netværk, som søskende og bedsteforældre kan påvirkes.

At være forældre til et barn med et handicap eller en alvorlig sygdom er desuden forbundet med mange udfordringer, der er mange ting at lære, sætte sig ind i og praktiske hensyn at tage. Det stiller store krav til forældrene, hvis overskud i forvejen kan være sparsomt. Livet med et barn der er alvorlig syg eller handicappet, kræver ofte samarbejde med eksempelvis behandlere, kommune og andre offentlige instanser. Forældres arbejdsliv, netværk og relationer samt livskvalitet kan påvirkes negativt.

Mange forældre får først sent i forløbet tilbudt psykologisk bistand, på trods af at det er velundersøgt at tidlig hjælp er afgørende for forældrenes videre psykiske velbefindende. Det er velkendt, at normalisering og psykoedukation kan have forebyggende effekt.

Med vores Podcast ønsker vi, at sætte fokus på nogle af de (svære) følelser, der kan være forbundet med at være pårørende til et barn med en alvorlig sygdom eller et handicap. Vi ønsker at normalisere disse følelser, da der desværre er meget tabu, stigma og følen sig forkert i denne verden og det ønsker vi at forsøge at ændre en smule på.

Hvem står bag ramt.nu

Louise Skriver Jønsson

Louise Skriver Jønsson

Louise Skriver Jønsson er autoriseret psykolog, specialist i klinisk psykologi og psykotraumatologi samt efteruddannet som både EMDR terapeut og parterapeut.

Louise har mere end 14 års erfaring som psykolog, hvor hun primært har arbejdet som krisepsykolog på forskellige hospitalsafdelinger, herunder i flere år på børneafdelingen, Skejby Sygehus.

Louise har omfattende erfaring med behandling af akutte opstået traumer og kriser, belastningsreaktioner, posttraumatisk stress (PTSD) samt sorg. I en årrække har hun fokuseret på behandling af forældre, til børn født for tidligt, forældre der har fået et sygt barn og eller mistet et barn.

Ud over at have privat praksis i Aarhus underviser Louise forskellige fagprofessionelle i bl.a håndtering af mennesker i krise, krisestyring og kommunikation.

Du kan følge Louise via:
Hjemmside
LinkedIn

Malene Fjeldbonde

Malene Fjeldbonde

Malene er uddannet socialrådgiver i 2006 og har efterfølgende arbejdet som familierådgiver ved Aarhus Kommune i flere år. Under sin uddannelse var hun frivillig ved Mødrehjælpen samt Ung På Linje (som er en organisation under Ungdommens Røde Kors). Hun har derfor stor erfaring i “svære samtaler”.

Malene er mor til to børn. En rask pige fra 2017 og en dreng fra 2009, der er født med en alvorlig og kronisk sygdom – Dravet Syndrom.

Malene har siden 2014 gået hjemme på fuld tabt arbejdsfortjeneste, da hendes søns handicap kræver, at hun kan være hjemme og dermed varetage hans interesser på bedste vis.

I 2015 oplevede Malene endnu engang, at blive nær pårørende til en kritisk syg person, da hendes mand fik en blodprop i hjertet og gennemgik en firedobbelt bypass operation.

Malene har endnu en personlig erfaring med handicaps, da hun er født uden begge arme.
Malene har siden 2015 haft en blog (mallemor.dk) hvor hun blandt andet har beskrevet livet, som mor til en alvorlig syg dreng.

Du kan følge Malene via:
Hjemmside
Instagram
LinkedIn